Internetinės svetainės tarpink.lt naudojimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios internetinės svetainės tarpink.lt taisyklės (toliau „taisyklės“), jas patvirtinus pirkėjui (susipažinus su taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Perskaičiau ir sutinku su taisyklėmis“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos pirkėjo ir tarpink.lt teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių įsigijimu užsienio internetinėse parduotuvėse susijusios nuostatos.

1.2.  Taisyklės pagrįstos ir sudarytos remiantis LR Civiliniu Kodeksu.

1.3. Internetinė svetainė tarpink.lt yra įmonės MB Grit grupė nuosavybė.

1.4. Tarpink.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

1.5. Tarpink.lt veikla vykdoma ES ir kitų pasaulio šalių elektroninėse (internetinėse) parduotuvėse.

1.6. Pirkėjas, patvirtindamas taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje pagal LR teisės aktus.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Sutartis tarp pirkėjo ir tarpink.lt laikoma sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę (es), jas apmoka, tai yra perveda pinigus į MB Grit grupė sąskaitą.

2.2. Kiekviena tarp pirkėjo ir tarpink.lt sudaryta prekės pirkimo – pardavimo tarpininkavimo sutartis yra registruojama ir saugoma internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes nurodytose internetinėse parduotuvėse ir daryti apmokėjimus šių taisyklių nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo tarpininkavimo sutarties su tarpink.lt iki sumokant pinigus, bei sumokėjus pinigus sudarytos per tarpink.lt, pagal prekės pardavėjo šalies taisykles.

3.3. Taisyklių 3.2 punkte numatyta teise pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama ar išpakuota.

3.4. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių taisyklių nustatyta tvarka.

3.5. Pirkėjas, naudodamasis tarpink.lt svetaine, įsipareigoja laikytis šių taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetiniame tinklalapyje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4. Tarpink.lt teisės ir įsipareigojimai

4.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, tarpink.lt gali laikinai arba visiškai nutraukti savo veiklą, apie tai iš anksto nepranešusi pirkėjui.

4.2. Tarpink.lt turi teisę iš anksto nepranešusi pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu pirkėjas, pasirinkęs taisyklių 5.2. punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

4.3. Tarpink.lt įsipareigoja šiose taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti pirkėjui galimybę naudotis internetinio tinklalapio teikiamomis paslaugomis.

4.4. Tarpink.lt įsipareigoja gerbti pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik taisyklių 2 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

4.5. Tarpink.lt įsipareigoja pristatyti pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 7 taisyklių skyriuje nurodytomis sąlygomis.

4.6. Pirkėjui pasinaudojus taisyklių 3.2. punkte numatyta teise ir esant taisyklių 3.3. punkte numatytai sąlygai, tarpink.lt įsipareigoja grąžinti pirkėjui jo sumokėtus pinigus už konkrečias prekes, gavus patvirtinimą iš pardavėjo, per 10 (dešimt) darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

5. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

5.1. Prekių kainos internetinėse parduotuvėse nurodytos tos šalies valiuta.

5.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes šiuo būdu:

5.2.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pinigus pirkėjas perveda į MB Grit grupė sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

5.2.2. Apmokėjimas galimas ir grynaisiais pinigais, pirkėjui atlikus pinigų perlaidą Lietuvos pašto skyriuje arba „PayPost“ terminale. Apmokėjimas grynaisiais dėl Lietuvos pašto aptarnavimo laiko gali užtrukti ilgiau nei tiesioginis pervedimas.

5.3. Tik gavus pilną apmokėjimą už prekes pradedamas vykdyti užsakymas.

5.4. Pirkėjas, patvirtindamas taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, jei jos pageidaujamos, būtų pateikiamos elektroniniu būdu pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

5.5 Tarpink.lt neprisiima atsakomybės už papildomą prekių apmokestinimą pagal Lietuvos respublikos teisės aktus (pvz. muitu), nes pirkėjas, užsisakydamas prekę iš užsienio (trečiųjų) internetinių parduotuvių, supranta, kad jos gali būti papildomai apmokestintos.

6. Prekių pristatymas

6.1. Jei tik yra galimybė, tarpink.lt visuomet užsako prekes tiesiogiai pirkėjo užsakymo formoje nurodytu adresu. Tokiu atveju pristatymo būdas priklauso nuo internetinės parduotuvės (pardavėjo). Tai gali būti: pristatymas paštu, kurjeriu ar į paštomatą.

6.2. Jeigu pardavėjas prekių tiesiogiai į Lietuvą nesiunčia, tuomet tarpink.lt naudojasi partnerių paslaugomis, kurie gavę prekes užsienio sandėliuose, jas transportuoja į Lietuvą. Apie tai pirkėjas yra iš anksto informuojamas, pristatymo galimybės jam yra nurodomos.

6.3. Prekes užsakius tiesiogiai, jas gali atsiimti tik užsakyme nurodytas gavėjas. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu prekės keliauja per sandėlius užsienyje, tai atsiimti siuntą gali ir ne užsakyme nurodytas asmuo, bet pirkėjas apie tai turi iš anksto informuoti.

6.4. Pardavėjas iš savo šalies išsiunčia prekes pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs.

6.5. Pirkėjas, sutikdamas su sutartimi, patvirtina, kad yra susipažinęs su siuntų pristatymo (persiuntimo) įkainiais bei sąlygmois, kurios nurodytos skiltyje „Pristatymas“.

7. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

7.1. Kiekvienos parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prekės pardavėjo, prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2. Tarpink.lt neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

7.3. Pardavėjas, pagal savo šalies teisės aktus, tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.

7.4. Detalesnė informacija, susijusi su prekių garantinėmis sąlygomis, pateikiama internetinių parduotuvių aprašymuose.

8. Prekių grąžinimas ir keitimas

8.1. Įsigytos prekės iš užsienio šalių elektroninių parduotuvių gražinamos pagal tos šalies teisę.

8.2. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.

8.3 Pardavėjui patenkinus pinigų grąžinimo prašymą, tarpink.lt pirkėjui grąžina tik už prekes sumokėtą sumą, pasiliekant skirtumą tarp pirkėjo sumokėtos sumos ir už prekę nuskaičiuotų pinigų iš MB Grit grupė sąskaitos.

9. Atsakomybė

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, tarpink.lt neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

9.2. Tarpink.lt atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog pirkėjas, neatsižvelgdamas į rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

9.3. Tarpink.lt visiškai neatsako dėl pirkėjo ir prekių pardavėjo, kurio paslaugas pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

9.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

9.5. Tarpink.lt neatsako už sėkmingą prekės pristatymą, prekės kokybę ir už kitus su apmokėjimu nesusijusius dalykus. Kilus nesklandumams tarp pirkėjo ir pardavėjo, tarpink.lt, laiku gavus pranešimą iš pirkėjo, atlieka tik komunikacinio pobūdžio pagalbą. Prireikus, tarpink.lt atsiųs visus reikalingus apmokėjimo patvirtinimus.

9.6 Tarpink.lt neatsako už sėkmingą nuostolių atlyginimą. Atlyginus nuostolius pardavėjui, tarpink.lt grąžintus pinigus perveda pirkėjui.

9.7 Tarpink.lt pasilieka teisę negrąžinti tarpininkavimo ir persiuntimo mokesčių.

10. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

10.1. Tarpink.lt savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas.

10.2. Tarpink.lt turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas.

11. Apsikeitimas informacija

11.1. Tarpink.lt visus pranešimus siunčia pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia tarpink.lt internetinės sveitainės skiltyje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

12.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.